Fagforeningers historie

De danske fagforeningers historie går helt tilbage til 1800-tallet, da de første foreninger i fællesskab begyndte at forhandle om overenskomster mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Fagforeningerne kæmper stadig denne kamp i dag og repræsenterer dagligt sine medlemmers interesser og behov. Fagforeningerne fungerer som lokale enheder i en by eller region, og de fleste er gået sammen og har organiseret sig på landsplan i såkaldte fagforbund. I Danmark kan man finde fagforeninger, der henvender sig til alt fra chefer og ledere, funktionærer, ingeniører, sælgere mm. til fagforeninger, der hovedsageligt rekrutterer medlemmer inden for industri, medicin, sundhed og pleje etc.

Og alt der imellem. Visse fagforeninger har et snævert definieret rekrutteringsområde og ønsker kun medlemmer fra specifikke fagområder, f.eks. handel eller industri, mens langt flere fagforeninger i dag har en bredere medlemskreds, der kommer fra mange forskellige brancher. Fagforeningernes primære opgaver inkluderer fornyelse af kollektive overenskomster med arbejdsgivere, rådgivning af medlemmerne bl.a. omkring deres rettigheder angående ansættelse og arbejdsløshed, påvirkning af regeringen omkring lovgivning, der fremmer lønmodtagernes interesser, samt uddannelsestilbud til medlemmerne for kompetenceopbygning.

Et medlemskab i en fagforening har således mange fordele. Fagforeningerne arbejder generelt for at imødekomme dine behov som medlem og for at sikre retfærdige arbejdsvilkår for Danmarks befolkning. I tilfælde af uretfærdig behandling eller en konflikt på arbejdspladsen, har du som medlem også mulighed for at søge juridisk støtte og opbakning i din fagforening. Det betyder, at du aldrig behøver at stå alene i en konfliktsituation og har større chance for et positivt udfald. Hvis du ønsker at blive medlem i en fagforening kan du nemt sammenligne de forskellige danske fagforeninger på internettet og tage kontakt til dem, du er interesseret i. Du betaler et fast månedskontingent og mange gange kan du få en samlet pakkeløsning, hvis du også er interesseret i medlemskab i den tilknyttede A-kasse (arbejdsløshedskasse).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *